Revízne správy

Zabezpečujeme a vykonávame komplexné služby odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických elektrických zariadení. Príkladom revízií ktoré vykonávame sú revízie elektrických zariadení a inštalácií, bleskozvodov, spotrebičov, ručného náradia a ostatných elektrických častí strojov a zariadení.

Elektroinštalácie

Pre našich klientov vykonávame kompletné elektroinštalačné práce ako sú napríklad elektroinštalácie domov, bytov a iných budov, kontroly a opravy elektroinštalácií po revíziách, modernizáciu existujúcich rozvodov, montáž bleskozvodov, svietidiel, zásuviek a ostatných zariadení.

Projektovanie

Projektové dokumentácie zabezpečujeme podľa platných noriem STN a v niekoľkých stupňoch. K službám, ktoré poskytujeme patrí aj potrebná dokumentácia pre územné konanie, dokumentácia pre stavebné povolenie, projekty skutočného vyhodnotenia / realizačné projekty.